เราเปิดทำการเวลา 8.30 - 17.00 น. ในวันธรรมดา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรฟรี
0800 00 66 75
โทรต่างประเทศ
หากคุณโทรจากนอกนิวซีแลนด์ โปรดโทร +64 4 918 4987
help@studycomplaints.org.nz
จดหมาย
PO Box 2272, Wellington 6140, New Zealand
ออนไลน์

ออนไลน์

คุณสามารถติดต่อได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างหากเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดดูที่เว็บไซต์ FairWay