Kua tūwhera ngā kuaha mai i te 8.30am ki te 5pm i ngā rā o te wiki, hāunga ngā hararei tūmatawhānui.
Waea utu-kore
0800 00 66 75
Nama waea nō tāwāhi
Ka waea ana koe mai i tāwāhi, waea atu ki +64 4 918 4987
help@studycomplaints.org.nz
Mēra
PO Box 2272, Wellington 6140, New Zealand
Mā te ipurangi

Mā te ipurangi

Whakapā mai mā te puka i raro iho. Mēnā e kōamuamu ana e pā ana ki tā mātou mahi, kia aro atu ki FairWay website.